Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Učenje Života: Pokret Za Neškolovanje Djece Sve Popularniji

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Nekome možda to može izgledati čudno, ali u ovom našem suludom modernom svijetu s kojim očigledno nešto nije u redu u samim temeljima (čitaj monetarna suverenost i vodič kroz globalizaciju-emisiona dobit); sve se više obitelji odlučuje ispisati svoju djecu iz razreda i zauvijek prekinuti njihovo školovanje. Život u obitelji koja ne školuje djecu najviše nalikuje uobičajenom obiteljskom životu preko vikenda.


Troje tinejdžera, Michael, Lissy i Joseph iz obitelji Laricchia, ne poznaju školsko zvono, trku za školskim autobusom, dosadne domaće zadaće i svađe nakon roditeljskih sastanaka zbog lošeg vladanja ili loših ocjena. Naime, obitelj Laricchia je odustala od školovanja svoje djece; Michael, Lissy i Joseph već skoro jedno desetljeće, preciznije od 2002 godine, ne pohađaju školsku nastavu.
Malen, ali rastući pokret kojem se obitelj Laricchia pridružila, poznat je i pod drugim imenima, uključujući i "učenje života" i "edu-punk". U osnovi, odustajanje od službenog školskog sustava je povratak s učenja u školskoj ustanovi na poslijeratne progresivne korijene i kućno obrazovanje u vlastitoj režiji, udaljavanje od modela biblijskog kalupa u koji je uramljena slika modernog učenika suvremenog doba.

 

 

 

Iako ispisivanje djece iz "obaveznog" oficijalnog sustava školovanja oduzima djecu iz škole, suprotno uvriježenom mišljenju, time se škola ne dovodi u kuću i dječja soba ne pretvara u učionicu. Sve zajedno, ovaj pristup dječjem obrazovanju je daleko od edukacijskog nereda nastavnih planova i ocjena. Iz pokreta za neškolovanje djece tvrde da se dijete u učenju treba usmjeravati kroz buđenje radoznalosti i znatiželje, a ne kroz papagajske diktate nastavnika i udžbenika čime se postiže upravo suprotan efekt, tj. u djeci se ubija njihova prirodna sklonost prema istraživanju i postavljanju pitanja.

Slučajnom prolazniku neškolovanje djece kroz službeni školski sustav može zvučati kao pedagoški tofu: bezoblična, idealistička zamjena za oficijalno obrazovanje. Ali postoji rastući konsenzus da su "školski odmetnici" možda na tragu nečega. Njihovi ideali su se tiho infiltrirali u javno obrazovanje. Iako se možda čini drugačije, pri kućnom neškolskom obrazovanju se mnogo učenja događa s dječje točke gledišta.

Ovaj vikend se održala peta po redu godišnja konferencija "Toronto - Kućno Neškolsko Obrazovanje". Od 2002 godine, pokret za neškolovanje djece ima i vlastitu publikaciju "Life Learning Magazine". 

Postojalo je vrijeme u kojem su učenicima nastavnici bušili glave, teško testirali njihovu memoriju i sposobnost učenja na pamet. Istraživanja su pokazala da je to samo privremeni, ograničeni oblik učenja, naime djeca puno više znanja upijaju kad mogu postavljati pitanja i kad je učenje povezano s emocijama.

Neka djeca u razredu više, a neka manje napreduju, školski sustav ih bez obzira na intencije neizbježno još kao male pretvara u pobjednike i gubitnike. Promjena u načinu razmišljanja o školstvu je bila spora, ali se ipak dešava.

Temelji pokreta za kućno neškolsko obrazovanje leže u knjizi iz 1964 godine, "How Children Fail - Kako Djeca Propadnu" američkog učitelja po imenu John Holt. U njoj je pisac sugerirao da pametna djeca zapinju jer se boje, jer im je dosadno ili su zbunjena. "Djeca se više od sveg ostalog boje neuspjeha, da će razočarati ili iznevjeriti mnoge odrasle u svojoj okolici čija im neograničena nada u njih visi iznad glava poput teških kišnih oblaka".

Holt je zaključio da će kod djeteta koje uči na prirodan način, krećući se u smjeru u kojem ga vodi njegova radoznalost, dodajući svom mentalnom modelu stvarnosti sve što mu je potrebno i sve za što se može pronaći mjesta, te odbijanjem bez straha ili osjećaja krivnje ono što mu nije potrebno; rasti znanje, rasti ljubav za učenjem i sposobnost za učenje.  

 

 

Ova ideja vraća djeci samopovjerenje, podiže njihovu inteligenciju i urođeni interes za učenjem. Također im ulijeva povjerenje u roditelje koji na taj način ponovo dobijaju nešto kontrole nad odrastanjem vlastite djece, kontrole koju su prije više od jednog stoljeća prepustili odgajateljima i političarima.

Ovakva filozofija je stajala iza kućnog obrazovanja kad je iskrsnulo 1960-ih i 70-ih kao način da djeca uče iz svijeta koji ih okružuje.

Porast popularnosti kućnog neškolskog obrazovanja je potvrda da između školovanja i edukacije postoje mnoge kontradiktornosti i implicitne tenzije.

Suština i svrha obrazovanja su proizvodnja više demokracije, slobode i neovisnosti, proizvodnja mira i proizvodnja sreće dok službeno školovanje umjesto  suradnje i prijateljstva proizvodi ratnike u natjecanju za lokalnu i globalnu ekonomsku konkurentnost.

Ako je postojeće nepobitno stanje globalnog financijskog, moralnog, političkog i intelektualnog bankrota vrhunac do kojeg nas je mogla dovesti tisućama godina duga ljudska evolucija u kojoj je edukacija igrala jednu od glavnih uloga, onda je danas kad svjedočimo stvaranju diktature kroz jednu privatnu  globalnu vladu, jednu privatnu globalnu središnju banku i jednu privatnu globalnu valutu očigledno da se povijest obrazovanja svodi na samo jedno: Stvoriti Robove Koji Će Proizvoditi Druge Robove.

Nije ni čudo što se sve više ljudi osim kućnom neškolskom obrazovanju okreće i trampi, neposrednoj robnoj razmjeni.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3553 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts