Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Globalna Monetarna Mantra I Nacionalni Ekonomski Klišei

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Prošeta li se malo ovom planetom, netko bi mogao pomisliti da je upoznao različite ljude, visoke, niske, šire i uže u struku, ili na primjer žute i crne boje. Iako to izgleda nemoguće, sve se ovo šarenilo ljudskih bića ponaša na identičan način kad se radi o nekim ozbiljnim stvarima. Probaš li ih upitati o važnim temama kao što su život, politika ili društveni problemi, sresti ćeš se sa sličnim izrazima lica i gotovo istim odgovorima. Mentalitet ljudi suvremene civilizacije je odraz skoro apsolutnog nedostatka kreativnosti. Populacija se jednolično poput robota ponaša predvidljivo što je vrlo vrijedna olakšavajuća okolnost za vladajuću elitu.


Neizbježna sudbina svakog od nas je da neko prije, neko poslije, umrijeti na kraju ipak moramo. Pretpostavka je da to igra važnu ulogu u načinu na koji ljudi troše svoj dragocjeni životni vijek. No stoji činjenica da ljudska stvorenja za to uopće nisu zainteresirana, jer bi u suprotnom slučaju, shvaćajući življenje kao osnovnu svrhu samog postojanja, ljudi danas bili stanovnici nekog skroz drukčijeg mjesta. Autentični individualni životi, inteligencija i kreativnost, mnogo bi se više cijenili nego danas. Ali u toj realnosti, tko bi više bio voljan sudjelovati u izgradnji svijeta gdje su ubijanje, mučenje i uništavanje primarna industrijska djelatnost?
Imajući u vidu cijeli niz abnormalnih okolnosti koje smo olako prihvatili kao nešto sasvim normalno, bit će da smo svi skrenuli. Iz nekog čudnog razloga, u okružju u kojem za one koji povlače glavne poteze nema nikakvih restrikcija, smetnuli smo s uma postaviti si ona najključnija pitanja.

Kako smo se u stvari zapravo nasukali na ovu noćnu moru?

Više je svjetionika koji su nas naveli u ovu frustrirajuću situaciju što sada izgleda kao zbunjenost unutar koje dvije figure probavaju zasjesti na sjedalo istog bicikla s jednim kotačem, nemajući blage veze kamo i kako se uputiti.

Istina je grozna, a ona je ni manje ni više nego ta da najveći broj ljudi nikad nije razmišljao sam za sebe svojom glavom, pa zbog toga nema tri čiste o realnom svijetu. Komponenta koja nedostaje u svakoj cigli od koje je izgrađen naš ultra-moderni svijet je sposobnost običnih ljudi da samostalno razmišljaju sami za sebe, i da posljedično, neovisno o volji, naredbama i uputama gazdi; djeluju sukladno otkrićima do kojih su došli.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Ljudska bića su živjela u mraku neznanja i neprepoznavanja sudbonosnih činjenica te u ignoranciji očitog bezumlja, preokupirana samo brigom za očuvanje radnog mjesta. Bez ikakvog pretjerivanja, uvijek je veliko iznenađenje spoznati koliko čovjek može postati glup kad mu o tome ovisi posao.

Ne bi bilo loše barem na tren promotriti vlastiti život iz drugačije perspektive. U filmu "Forrest Gump" postoji scena u kojoj Forrest da bi ublažio muke slomljenog srca, počinje trčati. Nije prošlo mnogo vremena i uz njega su počeli trčati i drugi koje je usput sreo. Trčali su tako Forrest i masa obožavalaca kroz gradove i sela, nizine i planine. Nakon 3 godine, 2 mjeseca, 14 dana i 16 sati neprekidne trke, Forrest se iznenada zaustavio i rekao: "Umorio sam se i mislim da ću se vratiti kući". Na to ga je jedan od mnogih sljedbenika upitao: "Što bi mi sad trebali učiniti"?

Ne bi li naši pogledi na svijet morali biti naša neovisna vlastita mišljenja? Ne bi li naši postupci trebali izvirati duboko iznutra svakoga od nas - s mjesta na kojem se istina o svijetu poznaje ali ignorira zbog vanjskog dogmatizma u sebičnoj bespoštednoj borbi s konkurentima za novac i položaj? 

Ne bi li svako morao imati mogućnost izbora: odabrati svoj vlastiti put, izabrati ono što želi biti i odlučiti kako stići do mjesta na koje zna da želi otići? Ključna riječ je naravno raznolikost raznih različitosti. Sve ostalo su samo najobičniji nusproizvodi načina na koji je neko odlučio živjeti.

Većina ljudi zbog toga što se o tome ne uči u školama, niti priča na vijestima ili u obrazovno-informativnim emisijama, ne poznaje istinu o pozadini monetarnog sustava. Problemi s kojima se danas suočavamo nisu nikakva novost. Kako prije svega uopće nastaje novac? Kako uistinu funkcionira bankarstvo?

U pitanju je samo ekonomija ili vlade lažu, a banke kradu dok se bogati smiju? Prošlo je mnogo stoljeća i mi smo naučili da ništa nije onako kao što se čini da izgleda, a to nije malo, to je jako puno! Službeni zahtjev za odgovorom na nekoliko specifičnih pitanja, upućen svima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti:

Novac I Mentalna Higijena

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3541 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts