Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Arbitražni Sud Pravde U Prevari Nad Suverenim

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1428
PoorBest 

Što god netko kupio, bilo deterdžent, pretplatu na sportske TV kanale, biciklu, internet liniju, solarne panele, ugradnju umjetnih zuba, reviziju financijske bilance ili štošta drugo, kriteriji i uvjeti kupoprodaje uvijek su određeni prije nego li do same nje uopće dođe. Pa opet, unatoč tom unaprijed postignutom dogovoru između prodavca i kupca tj. između ponuđača i prihvatitelja ponude, nije rečeno da kupoprodaja uvijek mora proći glatko. Jedan, da ga tako nazovem “bezizlazni” primjer, je onaj kad je frajer kupio čokoladu s kojom je u biti sve u redu, no njemu je ipak zasmetalo što je ambalaža malo izgužvana, što se nekoliko kapi nije dobro stopilo pa površina čokolade nije sasvim glatka, što su iz jednog njenog kuta malo izvirile mrvice kokosovog oraha kojima je u unutrašnjosti napunjena, i slične bezazlene stvarčice. Za čitatelje (ispod ovih uvodnih redaka javno objavljene službene Dokumentacije) koji se po prvi put susreću s onim što se dogodilo između privatnog Suda i mene, spomenuti bezizlazni primjer perfektno dočarava situaciju u koju određeni Članovi institucije "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek" prozirnim lažima tvrdoglavo nastoje smjestiti naš međusobni Ugovorni odnos - pri čemu ne samo što negiraju kako su njegove ključne Odredbe višestruko prekršili, već ne prezaju čak i od poricanja samog njegovog postojanja uopće! U kratkim crtama, stvarnost odnosno jedinstveno činjenično stanje, skroz je na skroz oprečno prethodno navedenoj bezazlenoj bezizlaznoj usporedbi: Arbitražni sud pravde napismeno garantira da je čokolada jestiva, a mene je kad sam je otvorio zapljusno oštar smrad pokvarene robe, Arbitražni sud pravde napismeno garantira da je čokolada bijele boje s kokosovim orahom a ja sam dobio tamnosmeđu punjenu jagodama, Arbitražni sud pravde napismeno garantira da čokolade ima 300 grama dok ih moja precizna vaga pokazuje tek 70, Arbitražni sud pravde napismeno garantira da ga u čokoladi nipošto nema a analizom je ustanovljeno kako ona sadrži za mene smrtno opasni sastojak "XY" na kojeg sam veoma alergičan...

S obzirom na činjenicu kako sa zaprimanjem “škakljivih” preporučenih poštanskih pošiljki, privatna institucija "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek" ima popriličnih poteškoća specifične naravi, ispod javno objavljena službena Dokumentacija za svaki je slučaj, zlu ne trebalo, poslata i na određene email adrese. Kad sam onomad, ja slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić, podizao moje prve dvije Tužbe pri Arbitražnom sudu pravde, u obje sam kuverte osim papirologije bio spakirao i pripadajuće DVD-ove s PDF verzijama kompletnih Tužbi - u svrhu njihove što lakše i brže obrade od strane za to Odgovornih unutar ASP-a. Usput (primivši neke važne Dokumente od ASP-a u obliku slika načinjenih mobitelom) saznavši tužnu činjenicu kako ni Predsjednik ni Potpredsjednik Suda nažalost ne raspolažu jednim najobičnijim skenerom, naknadno sam unatoč mom prethodno navedenom izlasku im u susret bio zamoljen od strane Vladimira Perića da za Članove ASP-a dodatno i na Dropbox postavim PDF verziju obje kompletne Tužbe. Email adrese Članova Arbitražnog suda pravde za koje me Vladimir Perić tada bio zamolio da im dozvolim pristup Dropbox-u, iste su one na koje je ispod javno objavljena službena Dokumentacija, osim preporučenim poštanskim pošiljkama poslata iz predostrožnosti ovih dana također i elektroničkim putem dakle. Pored adrese "Udruga Čovjek (za ASP), PP 77, 10001 Zagreb", "Obavijest o poduzimanju legitimne samoobrane od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom" poslata je preporučenom poštanskom pošiljkom i na adresu "Udruga Čovjek (za ASP), Vrhovčev vijenac 9, 10000 Zagreb" stoga što je upravo to koordinatni podatak zabilježen pri svakoj novčanoj transakciji izvršenoj prema Arbitražnom sudu pravde, te stoga što je upravo to adresa koja unutar "Registra udruga Republike Hrvatske" stoji za pod Registarskim brojem 21011760 zavedenu Udrugu ČOVJEK čiji je Predsjednik VLADIMIR PERIĆ.

=======================================================
=======================================================

 

Aljoša iz obitelji Đurić
Planeta Zemlja
email: aljosa [at] cromalternativemoney.org

Udruga Čovjek - Arbitražni sud pravde
Vrhovčev vijenac 9, 10000 Zagreb

Članovi Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek:
Dražen Kasalo, Vladimir Perić, Robert Šafranko, Gordan Pilić

PP 77, 10001 Zagreb

Email adrese:
udruga.covjek [at] gmail.com
potpredsjednik.asp [at] gmail.com
xx-valter-xx [at] xxxxxxxxx.com
xx-kasalo-xx [at] xxxxxxxxx.com
xx-pilic-xx [at] xxxxxxxxx.com


i na znanje:

Arbitar ASP-a udruge Čovjek - Aleksa Pavletić, Pula
PP 77, 10001 Zagreb (Ulica XXXYYY, 52100 Pula)

 

Obavijest o poduzimanju legitimne samoobrane od prevare
Članova Arbitražnog suda pravde počinjene nada mnom

 

Poštovani,
dostavljajući ovu Obavijest, iz predostrožnosti također i putem email-a osim samo preporučenim poštanskim pošiljkama, na uredan vas način korektno i pravovremeno informiram o svim u njoj navedenim detaljima od iznimne važnosti. Vladajte sobom shodno.

Dana 09.11.2017 uredno sam putem preporučene poštanske pošiljke primio zakašnjeli, vlastoručno potpisani Zaključak (datiran 06.11.2017) Vladimira Perića u kojemu dotični, u svojstvu Potpredsjednika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, iznosi stanovite tvrdnje glede moje "Obavijesti o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom" (datirane 28.08.2017) uredno i pravovremeno dostavljene ASP-u 30.08.2017, te u sklopu kojega se dotični također i očituje o mojoj Tužbi protiv MUP-a RH (datirana 28.08.2017) uredno dostavljenoj ASP-u 30.08.2017.

Citat iz Zaključka Vladimira Perića:
“Aljoša iz obitelji Đurić navodi kako postoje međusobni Ugovori između njega i naslovnog suda. Budući da kao prilog svom dokumentu nije priložio Ugovor ovjeren od navodnih ugovornih strana a za koje navodi da jesu sklopile međusobne ugovore, te iz neposrednog saznanja mene kao potpredsjednika naslovnog suda koji administriram poslove naslovnog suda da ne postoje međusobni Ugovori, odbacujem njegovu tvrdnju o postojanju međusobnih i/ili ikakvih drugih Ugovora između Aljoše iz obitelji Đurić i naslovnog suda kao neistinitu.
Naslovni sud ne sklapa ugovore sa strankama koje traže njegove usluge, već pruža usluge...
Aljoša iz obitelji Đurić... plaćanjem pristojbe nije sklopio Ugovor s naslovnim sudom, nego je kreirao obvezu da naslovni sud donese Pravorijek povodom njegove tužbe...”.

Jedno od temeljnih životnih iskustava kojeg maltene sva djeca steknu još u predškolskoj dobi - jeste što je to obećanje i što ono za sobom posljedično povlači. Iako raznoraznih specifičnosti i oblika ugovora ima ne zna im se broj, ugovor u svojoj osnovi nije ništa drugo doli na najjednostavniji način savršeno jasno izraženo jednom jedinom riječju: obećanje!
Ukoliko između dviju ili više protustrana u datom trenutku dođe do dogovora tj. sporazuma da se za određenu činidbu mora izvršiti odgovarajuća protučinidba, dotični su tada ušli u ugovorni odnos. Činjenica da je ugovor generiran onda kada dvije ili više protustrana svjesno i dragovoljno pristanu ispuniti međusobna obećanja jedni drugima - posve je neupitna.
Isto onako kao među odraslima, nepoštivanje ugovornih obveza izaziva određene posljedice također i u dječjem svijetu. Zbog neispunjenih obećanja vezanih primjerice za klikere, bombone, lutke, čokolade, lopte, školske zadaće i/ili slično, među klincima nerijetko dolazi čak i do žešćih tučnjava - pa kom obojci, kom opanci.

U međusobnim odnosima između čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić i privatne institucije "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek" te određenih ljudi na funkciji Članova te institucije, prisutni su svi neizostavni elementi jednog ugovora:

***
PONUDA:

- javno objavljen službeni Cjenik usluga privatne institucije "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek";

***
PROTUSTRANINO PRIHVAĆANJE PONUDE:

- novčani iznos od ukupno 4.000,00 kuna kojeg je Aljoša iz obitelji Đurić u dva navrata prilikom podizanja dviju njegovih Tužbi (prva datirana 25.08.2016, druga datirana 15.11.2016), oba puta po 2.000,00 kuna, platio ASP-u za ponuđene usluge;

***
OBEĆANJE O IZVRŠENJU ČINIDBE:

- Pravilnik Arbitražnog suda pravde;
- ASP-ovo neodbijanje iznad navedenih, dva puta plaćenih mu novčanih iznosa;
- ASP-ova donesena Rješenja o vlastitoj nadležnosti glede obje iznad navedene Tužbe;

***
OBEĆANJE O ROKU IZVRŠENJA ČINIDBE:

- Pravilnik Arbitražnog suda pravde po kojem ASP, između ostalog, djeluje u potpunosti sukladno Zakonu o arbitraži (NN 88/01);

***
OBEĆANJE O KVALITETNOM IZVRŠENJU ČINIDBE:

- Pravilnik ASP-a po kojem se strankama, u svrhu dobijanja obrazložene odluke, jamče osnovna postupovna prava (pravo stranke da samostalno poduzima radnje u sudskom postupku), a naročito pravo jednakog položaja i pravo na saslušanje;
- Pravilnik ASP-a po kojem stranka može tražiti od ASP-a da u pravorijeku ispravi eventualne greške;
- Pravilnik ASP-a po kojem stranka može tražiti od ASP-a tumačenje pravorijeka;
- Pravilnik Arbitražnog suda pravde po kojem ASP, između ostalog, djeluje u potpunosti sukladno Zakonu o arbitraži (NN 88/01);

***
OBEĆANJE O UČINKOVITOSTI IZVRŠENE ČINIDBE:

- tvrdnja javno objavljena na službenoj stranici udruge Čovjek naslovljenoj "Arbitražni Sud", kako je jedna od najbitnijih stavki Zakona o arbitraži ta da je Pravorijek kojeg donese Arbitražni sud pravomoćan i pravne snage kao i pravomoćna sudska presuda;
- tvrdnja javno objavljena na službenoj stranici udruge Čovjek naslovljenoj "Arbitražni Sud", kako je jedna od najbitnijih stavki Zakona o arbitraži ta da je Pravorijek Arbitražnog suda Ovršna isprava;

***
OBEĆANJE O SNOŠENJU POSLJEDICA ZA NEKOREKTNO IZVRŠENJE ČINIDBE:

- Pravilnik Arbitražnog suda pravde po kojem su članovi ASP-a i njegove administracije, u slučaju ozbiljnog nedoličnog ponašanja, osobno odgovorni za svoje postupke i propuste u vezi s postupcima.

Osim što sam dakle precizno naveo, redom jednog za drugim, sve neizostavne elemente jednog ugovora prisutne u međusobnim odnosima između čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić i privatne institucije "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek" te određenih ljudi na funkciji Članova te institucije, u nastavku ovog mog Dokumenta kasnije ću dakako iznijeti, i to ni manje ni više nego u obliku jednog članka Pravilnika ASP-a, nepobitan dokaz kako između mene i dotičnih itekako postoji itekakav Ugovor.

Nadalje:

Citat iz Zaključka Vladimira Perića:
“Aljoša iz obitelji Đurić… kreirao obvezu da naslovni sud donese Pravorijek povodom njegove tužbe, što je naslovni sud i uradio te isti uredno svim strankama u postupku dostavio poštanskom pošiljkom. Time je obveza postupanja naslovnog suda po tužbama Aljoše iz obitelji Đurić prestala te posljedično ne postoji niti obveza postupanja po naknadnim podnescima u kojima Aljoša iz obitelji Đurić po okončanim predmetima nešto ‘zahtijeva’ i to u ‘određenim rokovima’ od naslovnog suda. Naslovnom sudu je ostavljeno na izbor da na takve podneske i zahtjeve ne odgovori nakon razmatranja opravdanosti istih, što je i navedeno u čl. 50. st. 2) Pravilnika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE.

Konačni Pravorijeci ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE su OBVEZUJUĆI. Aljoša iz obitelji Đurić propustio je iskoristiti pravni lijek za poništaj pravorijeka te će naslovni sud sva eventualna buduća pismena koja se tiču okončanih predmeta po tužbama Aljoše iz obitelji Đurić smatrati bespredmetnima i na njih neće odgovarati. Sve obveze prema Aljoši iz obitelji Đurić izvršene su dostavom konačnih Pravorijeka te ne postoji daljnja obveza naslovnog suda za postupanja po okončanim predmetima”.

Dragi Vladimir Perić, vaš Zaključak na kojeg vam, naglašavam, korektno pravovremeno odgovaram, datiran je 06.11.2017 - što znači ne samo to da je isti nepravovremeno mi dostavljen 09.11.2017, već da je isti nepravovremeno uopće i donesen.

Vama svojstveno, namjerno ste kompletno izostavili navesti da je Arbitražnom sudu pravde udruge Čovjek, sada već davnog 26.05.2017, uredno i pravovremeno s moje strane dostavljena "Obavijest o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom Pravorijeka". U sklopu tog Dokumenta, precizno je naveden razuman vremenski rok za Odgovor na isti - najdulje 25 kalendarskih dana po primitku dakle navedenog Dokumenta. Od datuma isticanja spomenutog razumnog roka od 25 dana za Odgovor na navedenu moju "Obavijest o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom Pravorijeka" čiju ste urednu vam dostavu podlo prešutjeli, pa do datuma kad sam primio vaš Zaključak, prošlo je više od 140 dana odnosno 4 mjeseca!
Isto tako, moju "Obavijest o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom", uredno sam dostavio Arbitražnom sudu pravde udruge Čovjek 30.08.2017. U sklopu tog Dokumenta, precizno je naveden rok od najdulje 25 kalendarskih dana po njegovom primitku, dat vam s moje strane u svrhu vašeg izvršenja vaših obveza. Od datuma isticanja dodatnog razumnog vremenskog roka od 25 dana, datog vam u svrhu vašeg ispunjavanja vaših precizno navedenih neporecivih obveza prema meni, pa do datuma kad sam primio vaš Zaključak, prošlo je više od 45 dana odnosno mjesec i pol!
Usputno napominjući kako sam poput Predsjednika ASP-a Dražena Kasala, te Arbitra ASP-a Roberta Pittnera, i ja također dobro upoznat s vašom aljkavošću i nemarnošću em što se tiče dužnosti redovnog kontroliranja službenog poštanskog sandučića ASP-a, em što se tiče dužnosti obavljanja raznih tzv. birokratskih obrada i sličnih poslova, a što je vašom dakle krivicom dovelo do potpuno neopravdanog i nadasve bezobraznog vremenskog odugovlačenja i u slučaju Tužbe Roberta Pittnera protiv Ivane Jakir Bajo i u slučaju moje dvije iznad navedene Tužbe o čijim ste me stanjima u više navrata prvo drsko slagali a potom pokušali sa sebe skinuti odgovornost naivno mi se izvinjavajući neprimjerenim miksanjem raznih problema iz vašeg osobnog privatnog života (uključujući besparicu) s vašim ugovorno obvezujućim poslovnim obvezama - ovim vam putem dragi Vladimir Perić kristalno jasno dajem do znanja kako takav vaš poslovni odnos prema meni niti sam dužan tolerirati, niti ga toleriram!

Dragi Vladimir Perić, totalna je neistina vaša tvrdnja da je ASP-u prema njegovom vlastitom Pravilniku (čl. 50. st. 2) navodno ostavljeno na izbor odgovoriti ili ne na uredno zaprimljene moje Obavijesti. Naime u navedenom Članku Pravilnika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek nedvosmisleno stoji to da “ako ASP smatra da je zahtjev za ispravak greške ili za tumačenjem opravdan, ispravit će pravorijek ili dati njeno tumačenje”, a nipošto to da je ASP-u dopušteno da proizvoljno kako mu se ćefne, samog sebe oslobađa od vlastite neporecive obveze obavještavanja stranaka o svojim, kakvim god donesenim odlukama u tom smislu (naravno neizostavno popraćenim valjanim obrazloženjima)!

Dragi Vladimir Perić i ostali Članovi Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek - sudionici u donošenju oba Pravorijeka ASP-a glede mojih dviju prethodno navedenih Tužbi: s moje ste strane uredno u dva navrata, precizno i veoma detaljno bili obavješteni (uz priložene popratne neporecive dokaze - link) o svakom pojedinačnom od mnogobrojnih kršenja naših međusobnih Ugovora (te mnogobrojnih kršenja Pravilnika ASP-a i Zakona o arbitraži također) počinjenih donošenjem spomenutih, onakvih kakvi jesu, Pravorijeka ASP-a. Navedena, mnogobrojna kršenja (o kojima ste ponavljam, bili korektno i pravovremeno informirani u dva navrata) naših međusobnih Ugovora i Pravilnika ASP-a te Zakona o arbitraži također - od strane za to Odgovornih unutar Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, variraju od blažih, pa preko nedopustivog višestrukog iznošenja gnjusnih laži sve do onih najtežih koja Pravorijeke o kojima je ovdje riječ čine krajnje defektnim: prvog od njih do te mjere da je sam po sebi kompletno ništavan, dok je drugi iz identičnih razloga sam zbog sebe u potpunosti neprovediv!

Pošto unatoč svemu spomenutom, za to Odgovorni unutar ASP-a nisu naknadno ispoštovali prethodno teško prekršene naše međusobne Ugovore te Pravilnik ASP-a i Zakon o arbitraži također, te pošto je Zaključkom (datiran 06.11.2017) Vladimira Perića izvršenje navedene obveze definitivno odbijeno, odnos dotičnih Članova ASP-a prema meni sada nedvojbeno sadrži sve karakteristike prevare.

Zlu ne trebalo - podsjećam: pored ostalih razloga za ostvarivanje prevare, njezin je cilj najčešće ostvarivanje raznoraznih vrsta koristi i dobiti na tuđu štetu, a sama prevara općenito je definirana kao djelovanje kojim jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na sklapanje ugovora.
Podsjećam, isto tako zlu ne trebalo, kako moje dvije prethodno navedene Tužbe nisu jedine dvije situacije u kojima su se određeni članovi Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, iz stanovitih interesa a na tuđu štetu, poslužili prevarom. Onomad kad je Robert Pittner iz Križevaca (inače jedan od Arbitara Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek) podigao pri ASP-u Tužbu (u pozadini koje je stajao naš međusobni Ugovor o njegovoj intermedijaciji u plaćanjima) protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlene na funkciji Glavnog državnog rizničara Republike Hrvatske), Dražen Kasalo je u svojstvu Predsjednika ASP-a posegnuo za prevarom, te svjesno i namjerno kršeći čl. 6 st. 8 Zakona o arbitraži (NN 88/01) - odbio nadležnost ASP-a.

Budući da su prema Univerzalnom Prirodnom Zakonu i našim međusobnim Ugovorima te također i prema Pravilniku Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, Članovi ASP-a i njegove administracije u slučaju ozbiljnog nedoličnog ponašanja osobno odgovorni za svoje postupke i propuste u vezi s Postupcima, te budući da sam određene Članove ASP-a pravovremeno uhvatio u njihovoj teškoj prevari na moju štetu donošenjem dvaju prethodno navedenih Pravorijeka onakvih kakvi jesu, apsolutna je laž tvrdnja Vladimira Perića kako je “donošenjem dvaju prethodno navedenih Pravorijeka prestala postojati svaka ASP-ova obveza postupanja po naknadnim uredno zaprimljenim Obavijestima putem kojih Aljoša iz obitelji Đurić po okončanim predmetima nešto ‘zahtijeva’ i to u ‘određenim rokovima’ od naslovnog suda”.

Prethodno navedene Članove Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek čiji se odnos prema meni, čovjeku na planeti Zemlji Aljoši iz obitelji Đurić, odvijao te još uvijek odvija kao teška prevara na moju štetu, nabrajam sljedećim redom: čovjek koji je navodno multipliciran kao Dražen Kasalo (Stobreč) i DRAŽEN KASALO i dražen iz kuće kasalo, čovjek koji je navodno multipliciran kao Robert Šafranko (Zagreb) i :robert:šafranko., čovjek koji je navodno multipliciran kao Gordan Pilić (Knin) i gordan pilić, čovjek koji je navodno multipliciran kao Vladimir Perić (Zagreb) i VLADIMIR PERIĆ.

Dragi Vladimir Perić, na vašem ste web sajtu "Zvono Istine" javno objavili 16.08.2017 članak "Porcija istine za licemjere". Istog tog 16.08.2017, Dražen Kasalo je na svom sajtu "Kontrola uma" također javno objavio taj vaš tekst te ga pod naslovom "Porcija istine za licemjere - osvrt" popratno komentirao na sljedeći način: “Generalno se potpuno slažem sa svime što je napisano”. U spomenutom članku dragi Vladimir Perić - tvrdite: “Aljoša iz obitelji Đurić je nedosljedni, pohlepni licemjer, koji se zakačio na drugi stup sotonističke ideologije”.
Dragi Vladimir Perić, što se tiče vaših lažnih tvrdnji o nepostojanju ikakvog Ugovornog odnosa između čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić i privatne institucije "Arbitražni sud pravde udruge Čovjek" te određenih njenih Članova, pri samom početku ovog Dokumenta kristalno sam jasno činjenicama stavio do znanja kako su u odnosu između mene i dotičnih itekako prisutni svi neizostavni elementi jednog ugovora. Iznoseći nepobitan dokaz o navedenome, ujedno nepobitno opet dokazujem dragi Vladimire Periću da je vaš odnos prema meni teška prevara: s obzirom da prema članku 24 st. 3 Pravilnika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek - ASP ima Ugovor sa Strankama, apsolutno je nemoguće da onda i te iste Stranke nemaju Ugovor s tim istim ASP-om! Članak 24 st. 3 Pravilnika Arbitražnog suda pravde kaže kako ASP ima pravo Strankama naplatiti poveće novčane iznose ukoliko dotične počine određene radnje koje ASP zabranjuje. Spomenute novčane iznose ASP će Strankama naplatiti u obliku Ugovornih kazni, a kod ugovornih kazni je dragi Vladimire Periću ključno najbitnije to što su ugovorne kazne, kakve god one bile, kazne unaprijed određene ugovorom!

Citat iz Zaključka Vladimira Perića:
“Aljoša iz obitelji Đurić navodi kako su postojale nepravilnosti u vođenju postupka od strane naslovnog suda i ljudi koji obnašaju dužnost unutar istog. Ukoliko ijedna stranka u postupku smatra da je do nepravilnosti došlo, može iskoristiti pravni lijek koji je naveden za takve slučajeve u čl. 36. Zakona o arbitraži (NN 88/01) te koji može iskoristiti u roku od 3 mjeseca od datuma dostave Pravorijeka. Aljoša iz obitelji Đurić propustio je iskoristiti pravni lijek koji mu je bio na raspolaganju”.

Najiskrenije se zahvaljujem na ponudi da se za obranu od prevare koju su nada mnom počinili prethodno navedeni ljudi na funkciji Članova ASP-a, obratim nekoj ili ikojoj Trećoj strani. Imajući u vidu kako se u nikojem slučaju ne radi o mojoj eventualnoj dužnosti i/ili ikakvoj možebitnoj obvezi, ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić ovim vas putem dragi Vladimir Perić korektno informiram kako tu vašu ponudu odbijam. Dakle ne, hvala!

Svi navedeni ljudi koji su s pozicije Članova ASP-a, na moju štetu, iz određenih interesa svjesno sudjelovali u teškom kršenju naših međusobnih Ugovora, te koji nečasno to i dalje nastavljaju činiti - za prevaru nada mnom lično su odgovorni prvenstveno meni, slobodnom suverenom čovjeku na planeti Zemlji, Aljoši iz obitelji Đurić!

Citat iz Zaključka Vladimira Perića:
“Aljoša iz obitelji Đurić osvrnuo se i na zasebni dokumenat zaprimljen istom poštanskom pošiljkom (nova tužba) koju je podnio naslovnom sudu te za istu navodi: "izabirem da Arbitražni postupak umjesto tročlanog Sudbenog vijeća vodi Arbitar pojedinac sa Službene Liste Arbitara Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek - Aleksa Pavletić, Pula".
Takav način "izabiranja" nije dopušten Pravilnikom ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE. Ukazao bih Aljoši iz obitelji Đurić na važnost pažljivog čitanja Pravilnika naslovnog suda jer iz navedenog je jasno kako je takvo čitanje bez ikakve sumnje izostalo. Ukazujem na činjenicu da Aljoša iz obitelji Đurić ne može izabrati da arbitražni postupak po njegovoj novoj tužbi vodi Arbitar pojedinac umjesto Arbitražnog vijeća, jer to nije u skladu s čl. 7. st. 2) Pravilnika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE, imajući u vidu visinu odštetnog zahtjeva u njegovoj novoj tužbi koja premašuje iznos od 100.000,00 KN (stotisuća kuna) za koje po Pravilniku ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE arbitražni postupak može voditi Arbitar pojedinac.

Tužba koju je Aljoša iz obitelji Đurić podnio protiv tuženika Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (OIB: 36162371878), Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb je nepotpuna. Pozivam temeljem članka 20. st. 3) Pravilnika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE Aljošu iz obitelji Đurić da tužbu dopuni uplatom sudske pristojbe kako je navedeno cjenikom Arbitražnog Suda Pravde u roku od osam dana od datuma kada će biti zabilježen primitak ovog ZAKLJUČKA. U slučaju da Aljoša iz obitelji Đurić u zadanom roku uplatom sudske pristojbe ne dopuni tužbu, ista će biti odbačena rješenjem”.

Niti na web sajtovima "Zvono Istine" Vladimira Perića i "Kontrola uma" Dražena Kasala gdje je u vezi s prethodno navedena dva Pravorijeka ASP-a objavljen prethodno spomenuti članak u kojem stoji kako je “Aljoša iz obitelji Đurić nedosljedni, pohlepni licemjer, koji se zakačio na drugi stup sotonističke ideologije”, te niti na službenim stranicama Arbitražnog suda pravde kreiranim u sklopu web sajta udruge Čovjek, potpuno suprotno od reklamirane maksimalne transparentnosti nije objavljena nikakva popratna informacija o iznenadnoj promjeni tekstualnog sadržaja službene web stranice udruge Čovjek naslovljene "ARBITRI":

 

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

 

Kao što je lako uočljivo, od 18.10.2017 prema toj web stranici navodno među Arbitrima ASP-a više nema određenih pojedinaca. Zašto u pogledu toga kako određeni pojedinci iznenadno i misteriozno više nisu Arbitri ASP-a kažem kako se radi o eventualnosti, obrazložit ću kasnije.
Fakat stoji kako nikako ne može da ne bude intrigantno - i to u stratosfernim razmjerama - kuriozan detalj da je Aleksa Pavletić navodno 18.10.2017 izbrisan sa Službene liste Arbitara ASP-a usred mog najnovijeg trećeg po redu Tužbenog procesa (Tužba datirana 28.08.2017) nakon što sam baš njega izabrao za Arbitra pojedinca, kuriozan detalj da su na novoj Službenoj listi Arbitara ASP-a sad navodno prisutni tek i jedino njih četvorica koji su svi redom od prvog do zadnjeg sudionici teške prevare nada mnom, te kuriozan detalj da je Aleksa Pavletić navodno izbrisan sa Službene liste Arbitara ASP-a nakon što mu je kao Članu ASP-a uredno dostavljena na znanje, istog 30.08.2017 kad i samom ASP-u, moja "Obavijest o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom".

Dragi Vladimir Perić, totalna je laž vaša tvrdnja da prema čl. 7 st. 2 Pravilnika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, zbog visine Odštetnog zahtjeva koja premašuje iznos od 100.000,00 KN ja u mojoj najnovijoj Tužbi protiv Ministarstva unutarnjih poslova RH navodno ne mogu izabrati da Arbitražni postupak umjesto Arbitražnog Vijeća vodi Arbitar pojedinac (Aleksa Pavletić). Naime takav apsurd oštro bi se kosio s čl. 7 st. 1 Pravilnika Arbitražnog suda pravde.
Dragi Vladimir Perić, vašom me iznad navedenom tvrdnjom besramno pokušavate nanovo prevariti - što nepobitno dokazujem: sukladno članku 7 st. 1 Pravilnika ASP-a koji kaže da se Stranke (u svakom i bilo kojem slučaju, potpuno neovisno o visini Odštetnog zahtjeva) mogu sporazumjeti hoće li Arbitražu provoditi Arbitar pojedinac ili Arbitražno vijeće, članak 7 st. 2 Pravilnika ASP-a kojeg bezuspješno nastojite lažno protumačiti definira što se uvjetovano događa tek i isključivo onda ukoliko među Strankama eventualno nema Sporazuma oko toga tko će voditi Arbitražni postupak!

Dragi Vladimir Perić, ovim vas putem pravovremeno, uljudno upozoravam: o tome ima li ili nema između mene i Tuženika "MUP RH" Sporazuma oko toga tko će voditi Arbitražni postupak, svaka bi vaša tvrdnja također predstavljala tešku prevaru na moju štetu ukoliko bi istu eventualno izrekli prije negoli ASP dostavi moju Tužbu Tuženiku te potom pričeka da prođe zadati vremenski rok u kojem mu je Tuženik obvezan podnijeti pisani Odgovor, pri čemu je dotični između ostalog također obvezan izabrati Arbitra pojedinca ili Arbitra člana Sudbenog vijeća.
Naime: budući da čl. 9 st. 1 Pravilnika ASP-a kaže kako ime Arbitra pojedinca može biti utvrđeno već u Ugovoru o arbitraži (a po potrebi i kasnije tijekom Postupka), te budući da se člankom 6 st. 8 Zakona o arbitraži (NN 88/01) valjanim Ugovorom o arbitraži smatra i sama Tužba ako Tuženik u zadatom roku ne odgovori na nju, neoborivom činjenicom postaje detalj da ukoliko Tuženik eventualno ne odgovori na moju Tužbu u zadatom roku - Tužba tada sama po sebi postaje valjani Ugovor o arbitraži u kojemu je ugovoreno da Postupak vodi Arbitar pojedinac!

Uredno primivši 30.08.2017 u svojstvu Arbitra ASP-a moju Tužbu protiv "MUP-a RH" u kojoj sam uredno ispoštovao čl. 30 st. 1e Pravilnika Arbitražnog suda pravde gdje stoji kako “Tužba treba naročito sadržavati izbor/prijedlog Arbitra pojedinca”, Aleksa Pavletić je poslavši ASP-u svoju Izjavu o pristanku na obnašanje dužnosti arbitra pojedinca ASP-a u postupku povodom tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske' - također uredno ispoštovao Pravilnik Arbitražnog suda pravde i Zakon o arbitraži (NN 88/01) u kojima stoji kako “Arbitri prije postupka u svakom predmetu trebaju dati pisanu Izjavu da pristaju obnašati dužnost Arbitra”.
Budući da raspolažem Dokumentacijom (vidi Prilog ovoj Obavijesti) kako je Aleksa Pavletić nedvojbeno još uvijek Arbitar Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, njegovo prethodno navedeno navodno brisanje sa Službene liste Arbitara ASP-a (usred mog najnovijeg trećeg po redu Tužbenog procesa pri čemu sam upravo njega izabrao za Arbitra pojedinca) - definitivno je još jedan pokušaj od strane za to odgovornih Članova ASP-a da me po nebrojeni put opet prevare.

U nastavku iznosim naredni nepobitan dokaz da za to odgovorni Članovi ASP-a u svom pokušaju prevare ne prezaju od prakticiranja uistinu krajnje sramotnih, nedopustivih radnji! Danas je evo otprilike skoro pa točno sredina studenog 2017, na službenim stranicama Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek isto kao i cijelo vrijeme do sada, čitko stoji da su njegove dvije službene adrese još uvijek sljedeće:

- PP 77, 10001 Zagreb;
- udruga.covjek [at] gmail.com


U svojstvu Arbitra ASP-a, Aleksa Pavletić je 11.10.2017 preporučenom poštanskom pošiljkom poslao na službenu adresu Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek svoju Izjavu o pristanku na obnašanje dužnosti arbitra pojedinca ASP-a u postupku povodom tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske'. Ishod: "neuručena pošiljka - nije tražio"! Podsjećajući pri tome kako je apsolutno nesporna obveza za to odgovornih Članova ASP-a em redovito kontrolirati vlastiti službeni poštanski sandučić, em iz njega također i podizati svu a ne samo “podobnu” pristiglu poštu, iznosim dokaz da je Aleksa Pavletić navedenu svoju Izjavu 30.10.2017 poslao ASP-u ponovo i po drugi put, no nevjerojatno ali istinito opet s identičnim ishodom: "neuručena pošiljka - nije tražio":

 

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

 

Pa opet, potpuno neovisno o tome što oba gornja pokušaja dostave preporučene poštanske pošiljke ASP-u rezultiraju neuspješnim, Arbitražni sud pravde udruge Čovjek ipak nikako ne može poricati i negirati da je uredno zaprimio spomenutu Izjavu Alekse Pavletića budući da ju je on, u svojstvu Arbitra ASP-a, 08.10.2017 na Žumberku predao (vidi Prilog ovoj Obavijesti) direktno u ruke Robertu Pittneru - inače također Arbitru Arbitražnog suda pravde te tada ujedno i ovlaštenome od ASP-a za podizanje pošte!

Dragi Vladimir Perić, što se u odnosu na moju (najnoviju) Tužbu protiv "Ministarstva unutarnjih poslova RH" tiče vašeg poziva mi da se sa cijenom Sudske pristojbe upoznam putem javno objavljenog Cjenika Arbitražnog suda pravde, sasvim usputno podsjećam vas kako je Aleksa Pavletić u svojoj prethodno navedenoj Izjavi dao do znanja kako dužnost Arbitra pojedinca prihvaća na pro bono način (volonterski rad bez naknade).
Što se u odnosu na moju Tužbu protiv "MUP-a RH" pak tiče vašeg poziva mi da tu cijenu i platim u roku od osam dana od datuma primitka vašeg Zaključka jer ćete u protivnom moju navedenu Tužbu kao navodno nepotpunu odbaciti Rješenjem, uljudno vas još jednom, po zadnji put upozoravam: tijekom čitave ove prevare nada mnom u kojoj i vi također aktivno sudjelujete skupa s ostalim prethodno navedenim Članovima Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, putem uredno vam 30.08.2017 dostavljene moje "Obavijesti o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom" primili ste glede novčanih iznosa iskamčenih od mene lukavom obmanom nedvosmisleno jasne i precizne upute, između ostalih sljedeće: “pošto pri ASP-u upravo pokrećem spomenutu novu, treću po redu Tužbu [protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske], uredno vas informiram kako je moja obveza platiti vam vašu Sudsku pristojbu od 2.000,00 kuna glede pokretanja te Tužbe, korektno u cijelosti izmirena vašim urednim zaprimanjem ove Obavijesti o vašoj navedenoj dužničkoj obvezi (prema meni) identičnog iznosa”.

Dragi svi navedeni ljudi koji ste s pozicije Članova Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, na moju štetu, iz određenih interesa svjesno sudjelovali u teškom kršenju naših međusobnih Ugovora, te koji nečasno to i dalje nastavljate činiti: ovom vas Obavješću korektno informiram da u potpunom skladu s Univerzalnim Prirodnim Zakonom, apsolutno legitimno od ovog trenutka poduzimam samoobranu - svim dostupnim mi sredstvima - od vaše prevare nada mnom koja grubo ugrožava ne samo moje legitimne privatne interese već i mir što ga svojim miroljubivim življenjem ostvarujem i održavam. O tome što moja navedena legitimna samoobrana podrazumijeva u odnosu na novčane iznose koje ste mi na prevaru iskamčili, te u odnosu na troškove i štete koje ste mi vašom prevarom nanijeli - slobodni ste na najlakši se mogući način informirati putem vlastitog web sajta odnosno naslovne stranice udruge Čovjek, na kojoj kristalno jasno stoji: “ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čine tebi. Ukoliko ipak netko odluči djelovati u neskladu s tim zlatnim pravilom - neka bude spreman/spremna suočiti se s posljedicama svojeg djelovanja”.

U prilogu:
- Izjava Alekse Pavletića o pristanku na obnašanje dužnosti Arbitra pojedinca ASP-a;
- Odgovor Alekse Pavletića u svojstvu Arbitra ASP-a na moj Zahtjev za informacijama.

 

Ova Obavijest sastavljena je u četiri istovjetno
punovaljana primjerka, tri za Primatelje i jedan za Pošiljatelja.

 

Planeta Zemlja, srijeda 15 studeni 2017
Aljoša iz obitelji Đurić

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

 

_____________________________________________

P R I L O G

_____________________________________________

 

Aleksa Pavletić, Arbitar ASP-a udruge Čovjek
Ulica XXXYYY, 52100 Pula

Aljoša iz obitelji Đurić
Planeta Zemlja, email: aljosa [at] cromalternativemoney.org

i na znanje:

Arbitražni sud pravde udruge Čovjek
PP 77, 10001 Zagreb

Udruga Čovjek - Arbitražni sud pravde
Vrhovčev vijenac 9, 10000 Zagreb

 

Odgovor na vaš zahtjev za informacijama

 

Poštovani Aljoša iz obitelji Đurić,
povodom vašeg zahtjeva od 19.10.2017 za informacijama oko obrade vaše "Obavijesti Arbitražnom sudu pravde o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom" (datirana 28.10.2017, uredno dostavljena 30.08.2017 ASP-u i na znanje meni), oko toga u kojoj je trenutno fazi postupak povodom vaše tužbe (datirana 28.08.2017, uredno dostavljena 30.08.2017 i meni i ASP-u) podignute pri ASP-u protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u kojoj ste mene izabrali za arbitra pojedinca), te oko promjene tekstualnog sadržaja na web stranici Udruge Čovjek naslovljenoj "ARBITRI" od 18.10.2017, izvještavam vas o sljedećem:

1)
U odnosu na vašu, dokazima potkrijepljenu tvrdnju, da je donošenjem rješenja (datirano 07.06.2016) o vlastitoj nenadležnosti u slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlena na funkciji Glavnog državnog rizničara Republike Hrvatske), Arbitražni sud pravde udruge Čovjek grubo prekršio i vlastiti Pravilnik i Zakon o arbitraži (NN 88/01);

te isto tako i u odnosu na sve detalje navedene u vašoj "Obavijesti Arbitražnom sudu pravde o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom", što se posebno tiče vaših, dokazima potkrijepljenih tvrdnji, da je ASP donošenjem onakvog pravorijeka (datiran 04.04.2017) povodom vaše tužbe (datirana 25.08.2016) protiv Ivane Jakir Bajo, te donošenjem onakvog pravorijeka (datiran 07.04.2017) povodom vaše tužbe (datirana 15.11.2016) protiv Branka Smoljanića i Ivana Šajkunića te Marijane Figurić (svo troje zaposleni na funkciji Policijskih djelatnika RH), grubo prekršio ne samo vlastiti Pravilnik i Zakon o arbitraži (NN 88/01) već i vaše međusobne ugovore;

potvrđujem kako sam sa svim time uredno upoznat i kako o svemu tome vodim računa.

2)
U odnosu na vašu najnoviju, treću po redu tužbu, podignutu pri ASP-u prije cirka 2 mjeseca protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, pri čemu ste mene izabrali za arbitra pojedinca, moju sam obvezu iz Pravilnika ASP-a i Zakona o arbitraži (NN 88/01) uredno i u cijelosti ispoštovao te sam 11.10.2017 putem preporučene pošiljke br. RC748062533HR pravovremeno poslao na adresu Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek (PP 77, 10001 Zagreb) moju Izjavu o pristanku na obnašanje dužnosti arbitra pojedinca ASP-a u postupku povodom tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske'.

= = = = = = = = =

PRAVILNIK ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE
Članak 30.
1) Tužba treba sadržavati naročito:
e) određivanje arbitra člana vijeća ili prijedlog da odlučuje arbitar pojedinac.
Članak 7.
1) Stranke se mogu sporazumjeti da arbitražu provodi arbitražno vijeće ili arbitar pojedinac.
Članak 13.
Arbitri prije postupka u svakom predmetu trebaju dati pisanu izjavu da pristaju obnašati dužnost arbitra.
Članak 9.
1) Ako su se stranke sporazumjele da se imenuje samo jedan arbitar, dužne su priopćiti ASP ime arbitra pojedinca. Ime arbitra pojedinca može u tom slučaju biti utvrđeno već u ugovoru o arbitraži, u naknadnom sporazumu ili tijekom arbitražnog postupka.
Članak 31.
1) Arbitražni sud će dostaviti tuženiku zaprimljenu tužbu i pozvati tuženika da podnese pisani odgovor u roku od 8 dana od dana dostave poziva, odnosno najkasnije do dana održavanja rasprave, ako je njeno održavanje određeno. U pisanom odgovoru treba se navesti i arbitar kojeg se određuje za člana vijeća, odnosno prijedlog da odlučuje sudac pojedinac.
2) Odgovor tuženika s dostavljenim prilozima daje se na uvid tužitelju.

ZAKON O ARBITRAŽI (NN 88/01)
Članak 6.
(8) Smatra se da je ugovor o arbitraži valjan i ako tužitelj podnese tužbu arbitražnom sudu, a tuženik ne prigovori nadležnosti arbitražnog suda najkasnije u odgovoru na tužbu u kome se upustio u raspravljanje o biti spora.
Članak 11.
(1) Izjavu o prihvaćanju dužnosti arbitar mora dati pismeno, što može obaviti i tako da potpiše ugovor stranaka o arbitraži.
(2) Arbitar je dužan arbitražu voditi primjerenom brzinom i pravodobno poduzimati radnje u postupku te se brinuti da se izbjegne svako odugovlačenje po­stupka.

= = = = = = = = =

Osim toga, jedan primjerak te moje izjave predao sam na Žumberku 08.10.2017, direktno na ruke Robertu Pittneru (iz Križevaca, inače Arbitru Arbitražnog suda pravde) kao ovlaštenome od ASP-a za podizanje pošte.

Međutim, moju navedenu izjavu nitko iz Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek nije na pošti podigao iz službenog poštanskog sandučića ASP-a. Preporučena pošiljka mi se vratila u Pulu, s naznakom "neuručena pošiljka - nije tražio".

 

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

 

Stoga sam tu istu pošiljku odmah ponovo poslao na isti način, istom primatelju na istu adresu.

3)
U odnosu na vaše primjećivanje da me od 18.10.2017 više nema na web stranici "ARBITRI" udruge Čovjek, ističem kako to apsolutno ništa ne znači i nema potpuno nikakav utjecaj na moj status Arbitra Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek.
Naime, od datuma na koji sam uvršten na Listu arbitara Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, pa sve do dana današnjeg, nikada od ASP-a u vezi s time nisam primio nikakvu primjedbu ili bio upozoren na bilo koji oblik nemarnosti ili ikakvo kršenje bilo čega.

Budući da je upravo u tijeku određeni proces kojeg ste pokrenuli podnošenjem tužbe Arbitražnom sudu pravde, budući da ste pri tome mene izabrali za arbitra pojedinca što sam ja uredno i pravovremeno prihvatio, budući da ni prije a ni nakon toga od ASP-a nisam službenim putem zaprimio nikakvu odluku o eventualnom me razrješenju s dužnosti i/ili uklanjanju me s Liste arbitara (a pogotovo ne onu vlastoručno potpisanu te neizostavno popraćenu opravdanim i valjanim razlozima za takvo što), odgovorno potvrđujem te ujedno naglašavam kako sam ja i dalje jedan od Arbitara Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek!

U prilogu:
- moja Izjava o pristanku na obnašanje dužnosti arbitra pojedinca ASP-a u postupku povodom tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske'.

 

Pula, ponedjeljak 30.10.2017
Aleksa Pavletić, Arbitar ASP-a udruge Čovjek

Obavijest o legitimnoj samoobrani od prevare Članova Arbitražnog suda pravde nad suverenim čovjekom

 

_____________________________________________

 

Aleksa Pavletić, Arbitar ASP-a udruge Čovjek
Ulica XXXYYY, 52100 Pula

Arbitražni sud pravde udruge Čovjek
PP 77, 10001 Zagreb

 

Izjava o pristanku na obnašanje dužnosti arbitra pojedinca ASP-a u
postupku povodom tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv
osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske'

 

Poštovani,
dana 30.08.2017 uredno sam, kao arbitar sa službene liste arbitara ASP-a udruge Čovjek, zaprimio sljedeća dva dokumenta čiji je pošiljatelj te ujedno i potpisnik čovjek Aljoša iz obitelji Đurić (planeta Zemlja, email: aljosa [at] cromalternativemoney.org):

- "Tužba protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zbog krivotvorenja činjeničnog stanja, kršenja ovlasti, kršenja ugovora, povrede časti i poslovnog ugleda, kršenja pravomoćnog pravorijeka, otimanja i uzurpiranja tuđe privatne svojine te zločinačkog djelovanja na štetu čovjeka na planeti Zemlji";

- "Obavijest Arbitražnom sudu pravde udruge Čovjek o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom".

Nakon što sam pažljivo u cijelosti proučio oba navedena dokumenta, sukladno između ostalog

* članku 20. Zakona o arbitraži (NN 88/01) kako kad se arbitraža provodi pred arbitražnim sudom čije djelovanje organizira i osigurava arbitražna ustanova, ako se stranke nisu drukčije sporazumjele arbitražni postupak počinje onog dana kad ta arbitražna ustanova primi tužbu;

* činjenici kako je Arbitražni sud pravde udruge Čovjek tijekom relativno nedavne prošlosti već utvrdio svoju isključivu nadležnost u svim sporovima između Aljoše iz obitelji Đurić i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske;

* članku 13. Pravilnika ASP-a kako arbitri prije postupka u svakom predmetu trebaju dati pisanu izjavu da pristaju obnašati dužnost arbitra;

* članku 9. Pravilnika ASP-a i članku 6. Zakona o arbitraži (NN 88/01) kako ime arbitra pojedinca može biti utvrđeno već u ugovoru o arbitraži; kako valjani ugovor o arbitraži predstavlja i sama tužba ukoliko tuženik ne podnese prigovor arbitražnom sudu najkasnije u odgovoru na tužbu u kome se upustio u raspravljanje o biti spora;

* članku 11. Zakona o arbitraži (NN 88/01) kako je arbitar dužan voditi arbitražu primjerenom brzinom i pravodobno poduzimati radnje u postupku te se brinuti da se izbjegne svako odugovlačenje postupka,


ja Aleksa Pavletić slobodno i svjesno izjavljujem kako uredno na to pozvan, pristajem obnašati dužnost arbitra pojedinca ASP-a (i to na pro bono način) u postupku povodom tužbe (datirane 28.11.2017) Aljoše iz obitelji Đurić protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Ujedno koristim ovu priliku da Vas podsjetim kako iako već neko vrijeme posjedujem službenu iskaznicu suca Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, do dana današnjeg još uvijek nisam primio pečat ASP-a s popratnim rješenjem o dozvoli za njegovu uporabu. Također Vas molim da mi, što je moguće prije, date smjernice u vezi s raznoraznim praznim template-ima ASP-a i shemom po kojoj se isti obilježavaju jedinstvenim poslovnim brojem.

 

Pula, 19.09.2017
Aleksa Pavletić

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4326 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts