Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni

Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 4 years, 4 months ago #3152

Ako Dokument "Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni" smatraš interesantnim i/ili ti je korisno poslužio, zamoljen si informirati o tome svoje prijatelje i poznanike te bilo gdje na Internetu postaviti sljedeći link:
cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news

Važne napomene:
- dva primjerka Dokumenta obavezno poslati Primatelju u zadanom roku, a treći (također obavezno vlastoručno potpisan) ostaje Pošiljatelju;
- Dokumentaciji obavezno priložiti kopiju zaprimljene papirologije (primjerice Uplatnica, Sudsko Rješenje...)
- pismo obavezno poslati preporučeno s povratnicom;
- dostavu pisma obavezno kontrolirati i putem stranice "Praćenje pošiljaka - unutarnji promet - Hrvatska pošta" te rezultat uslikati;
- vlastito ime i prezime niti na samim Dokumentima niti na poštanskim obrascima ni slučajno ne pisati velikim štampanim slovima.Izmišljeni Marko Marković
Ulica br. XX
00000 Grad

Točan Naziv Primatelja
Ulica br. XX
00000 Grad


OBAVIJEST O ČINJENIČNOM STANJU I ZAHTJEVU ZA RAZJAŠNJENJEM


Poštovani,
podsjećajući u odnosu na Dokumentaciju - uručenu mi XX.XX.2017 (vidi Prilog br. 1) - kako je istina definirana kao jedinstveno stvarno stanje stvari o kojem je svaka debata suvišna, te kako je Spor definiran kao kontroverzija odnosno tvrdnja jedne Strane nasuprot tvrdnji druge Strane, napominjem sljedeće neupitne činjenice:

*
fikcije nisu sposobne razmišljati, niti išta tvrditi ili se potpisivati. Samo je čovjek sposoban iznijeti provjerljivu tvrdnju protiv drugog čovjeka. Bez neoborivih dokaza o točnosti tvrdnje, svaka i bilo koja tvrdnja obična je pretpostavka odnosno puko nagađanje i ništa više od toga.


U odnosu na sadržaj uručene mi Dokumentacije tj. nečiji opis svega onog što se dogodilo tog dana u navedeno vrijeme, iznosim sljedeće činjenično stanje:

*
ja čovjek Marko Marković apsolutno ničime nisam prekršio mir. Ništa nisam ukrao, nikoga nisam slagao ili prevario, nikome nisam učinio ništa nažao niti sam ikoga ozlijedio a kamoli ubio. Kratko i kristalno jasno, mojim vlastitim djelovanjem nikome nisam prouzročio nikakvu materijalnu ili bilo koju drugu štetu.


Budući da se u uručenoj mi Dokumentaciji traži da unutar određenog vremenskog perioda nekome platim određeni (za mene poprilično visok) novčani iznos, naglašavam kako ću to spremno učiniti čim mi, i to u razumnom roku ne duljem od maksimalno 8 kalendarskih dana po primitku ove Obavijesti, korektno dostavite određene esencijalne informacije. Naime pošto su mi bez apsolutno nužnog poznavanja tih stvari ključni detalji potpuno neshvatljivi, bio bi to pravi apsurd bez presedana suludo me obvezivati platiti štetu koja bilo da je prije svega nepostojeća ili da je uopće nisam ja počinio. Stoga:

*
ukoliko eventualno postoji nečija takva tvrdnja, tko je onda točno i precizno čovjek koji pod punom osobnom odgovornošću vlastoručnim potpisom tvrdi da sam datog dana u dato vrijeme mojim djelovanjem nekome navodno nanio nekakvu štetu;

*
tko je točno i precizno čovjek kojemu sam datog dana u dato vrijeme mojim djelovanjem navodno nanio nekakvu štetu;

*
koja je točno i precizno šteta koju sam datog dana u dato vrijeme navodno nanio datom čovjeku;

*
koji nepobitni dokazi stoje iza tvrdnje da je navodna šteta uopće počinjena i da sam ja navodni počinitelj;

*
tko je točno i precizno čovjek koji će navodno biti oštećen ukoliko ja eventualno ne platim traženi iznos?Iskreno i u dobroj vjeri, bez predrasuda,
s pridržanim svim Prirodnim Pravima.

Ova Obavijest sastavljena je u tri istovjetno punovaljana
primjerka, dva za Primatelja i jedan za Pošiljatelja.


Mjesto, datum
Marko Marković

______________PRILOG BR. 1
Last Edit: 4 years, 4 months ago by administrator.

Re: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 4 years, 1 month ago #3160

PREDLOŽAK DOKUMENTAIzmišljeni Marko Marković
Ulica br. XX, 00000 Grad

Izmišljeni Luka Lukić
Prekršajni sud u Puli
Ulica br. XX, 00000 Grad

Postaja prometne policije Pula
Ulica br. XX, 00000 Grad


OBAVIJEST O NERAZUMIJEVANJU NESHVATLJIVOG I
POSLJEDIČNOM ODBIJANJU SVAKE I IKOJE SUGLASNOSTI


- OBAVIJEST PRINCIPALU JE OBAVIJEST AGENTU,
OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU -

- OBAVIJEST ZASTUPNIKU JE OBAVIJEST ZASTUPANOME,
OBAVIJEST ZASTUPANOME JE OBAVIJEST ZASTUPNIKU -

- OBAVIJEST PREDSTAVNIKU JE OBAVIJEST PREDSTAVLJANOME,
OBAVIJEST PREDSTAVLJANOME JE OBAVIJEST PREDSTAVNIKU -


Poštovani Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Postaja prometne policije Pula, Policijska uprava istarska, izmišljeni Herak zaposlen pri MUP-u RH u svojstvu policijskog službenika s brojem službene značke XXXXX, Prekršajni sud u Puli, izmišljeni Luka Lukić zaposlen pri Prekršajnom sudu u Puli u svojstvu Suca - zamoljeni ste u cijelosti pažljivo pročitati ovu Obavijest koja vas na uredan način pravovremeno korektno informira o svim u njoj napisanim detaljima.

Bazirajući se na neupitnom faktu kako (posve neovisno koji god čovjek je u pitanju, i posve neovisno u kom god svojstvu koji god čovjek radio bilo na tzv. funkciji Direktora Korporacije ili primjerice Policajca, te posve neovisno pravio li se neki čovjek žirafom ili kestenom il' se dotični pretvarao da je nogometna lopta ili tzv. Osoba) svaki čovjek snosi punu odgovornost za vlastito djelovanje, ja čovjek Marko Marković svim adresiranim i ostalim umiješanim Stranama dajem do znanje sljedeće:

*
dana XX.XX.2017 pristigao mi je list papira (vidi Privitak br. 1) s određenim tekstualnim sadržajem i nekakvim sugestivnim oznakama koje u sebi ne sadrže naziv 'Republika Hrvatska', već suprotno Članku 4 Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske - gdje čitko i kristalno jasno stoji kako “... naziv 'Republika Hrvatska' u pečatu i žigu mora biti ispisan većim slovima od teksta ostalog sadržaja pečata i žiga...” - sadrže naziv 'REPUBLIKA HRVATSKA' dakle napisan verzalom umjesto većim slovima od teksta ostalog sadržaja pečata i žiga.
Osim toga, na navedenom listu papira (navodno mi poslatom povodom Obavijesti o činjeničnom stanju i zahtjevu za razjašnjenjem što je s moje strane XX.XX.2017 uredno dostavljena adresiranom Primatelju preporučene poštanske pošiljke br. RCXXXXXXXXXHR) nedostaje vlastoručni potpis autora cjelokupnog tekstualnog sadržaja - zbog čega ni uz najbolju volju ne uspijevam razumijeti neshvatljivo, odnosno tko je točno i precizno dotični koji je iznoseći stanovite tvrdnje punoodgovoran za s moje strane neodobreno uplitanje u moj život. Pošto izostavljanjem vlastoručnog potpisa autora spomenutog tekstualnog sadržaja isti definitivno u kompletnoj mjeri gubi autentičnost - u svrhu zaštite mog života i mojih interesa ja čovjek Marko Marković, na osnovu toga što se nikad svjesno i dragovoljno nisam odrekao svojih neotuđivih Prirodnih prava, apsolutno legitimno odbijam em svaku eventualnu ponudu/naredbu mi navedenog nepoznatog anonimca, em ikoju suglasnost s bilo čime iz njegovog cjelokupnog teksta.

*
da djelujem u dobroj vjeri dokazao sam tako što sam onome tko u sklopu Dokumentacije uručene mi XX.XX.2017 traži da mu iz određenih razloga platim izvjestan novčani iznos (vidi Prilog br. 1 unutar Privitka br. 2), susretljivo iskazao spremnost navedeno odmah učiniti (vidi Privitak br. 2) čim me - pružanjem mi neophodnih a nedostajućih osnovnih esencijalnih detalja - osposobi razumijeti u potpunosti cjelinu kojom mi se obratio, što dotični iz meni nepoznatih razloga međutim do dana današnjeg nije uradio.

Nedavno je na Internetu javno objavljen članak naslovljen "Povijesna Sudska Pobjeda Suverenog Čovjeka Nad Policijom - Državnim Aparatom"
cromalternativemoney.org/index.php/en/me...ravnim-aparatom.html
U odnosu na Dokumentaciju uručenu mi XX.XX.2017 (vidi Prilog br. 1 unutar Privitka br. 2) putem koje se od mene traži da nekome iz određenih razloga platim izvjestan novčani iznos, a nasuprot mom djelovanju u dobroj vjeri, činjenica stoji kako se ljudi na pozicijama djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (B.S. zaposlen u MUP-u RH s brojem službene značke 04XXX - Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula; I.Š. zaposlen u MUP-u RH s brojem službene značke 04XXX - PP Pula; M.F. zaposlena u MUP-u RH s brojem službene značke 05XXX - PP Pula) potpuno oglušuju o vlastita tzv. Statutarna Pravila za čije su prisilno nametanje ostalima dotični naoružani pendrecima i pištoljima, te čak i kad im je to naloženo Pravomoćnom Konačnom Sudskom Presudom ne namiruju štete koje vlastitim uvrnutim djelovanjem nanose drugim miroljubivim ljudima;

*
u odnosu na Dokumentaciju uručenu mi XX.XX.2017 (vidi Prilog br. 1 unutar Privitka br. 2) putem koje se od mene traži da nekome iz određenih razloga platim izvjestan novčani iznos, činjenica stoji kako do dana današnjeg nijedan jedini čovjek nije iznio nikakvu tvrdnju da sam datog dana u dato vrijeme bilo kom drugom čovjeku navodno nanio ikoju štetu, niti je ijedan jedini čovjek iznio ikakvu tvrdnju o tome da će ikoji čovjek navodno biti oštećen ukoliko ja eventualno ne platim traženi iznos;

*
u odnosu na Obavijest o činjeničnom stanju i zahtjevu za razjašnjenjem koja je s moje strane XX.XX.2017 uredno dostavljena adresiranom Primatelju preporučene poštanske pošiljke br. RCXXXXXXXXXHR, činjenica stoji kako do dana današnjeg niti jedan jedini čovjek nije iznio protutvrdnju kojom osporava da datog dana u dato vrijeme mojim vlastitim djelovanjem em nikako nisam prekršio mir, em ništa nisam ukrao, em nikoga nisam slagao ili prevario, em nikome nisam učinio ništa nažao niti sam ikoga ozlijedio a kamoli ubio, em nikome nisam nanio nikakvu materijalnu ili ikoju drugu štetu.

Iskreno i u dobroj vjeri, bez predrasuda,
s pridržanim svim Prirodnim pravima.

Ova Obavijest sastavljena je u tri istovjetno punovaljana
primjerka, dva za Primatelje i jedan za Pošiljatelja
.

Mjesto, datum
Marko Marković

______________


PRIVITAK br. 1

PRIVITAK br. 2
Last Edit: 4 years, 1 month ago by administrator.

Re: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 3 years, 4 months ago #3241

Najvećem broju Internauta s ovog govornog područja vjerovatno nije nepoznato da je medijska kuća Glas Istre naslovnicom i s još nekoliko dodatnih stranica posvetila naročitu pažnju nedavnom vanserijskom događaju odnosno žestokom sudaru između jedinstvene stvarnosti i navodne “stvarnosti” u koju je mene slobodnog suverenog čovjeka na planeti Zemlji Aljošu iz obitelji Đurić, trudeći se iz petnih žila i iz nekih samo njima znanih interesa, tvrdoglavo pokušavala uvjeriti poveća grupa naoružanih ljudi zaposlenih u svojstvu takozvanih osoba na funkciji tzv. Policijskih službenika tzv. Republike Hrvatske:

Glas Istre: Suvereni čovjek na planeti ZemljiEvo ovdje korektno i transparentno, u duhu slobodnog protoka informacija, obavještavam sve posjetioce ovog web sajta o daljnjem razvoju situacije.
Cirka dvadesetak dana nakon što je tzv. Prometna policija dakle 02.03.2018 djelovala onako kako je nelegitimno i kriminalno djelovala u odnosu na mene slobodnog suverenog čovjeka na planeti Zemlji, uspio sam zgotoviti moju službenu reakciju internacionalnog karaktera i poslati je četvrtka 15.03.2018 preporučenom poštom svoj desetorici adresiranih Primatelja:

Tužba Suverenog Čovjeka Protiv MUP-a Republike Hrvatske - 2 Dio

Re: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 3 years, 4 months ago #3261

Re: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 3 years, 2 months ago #3312

Famozni stobrečanin Dražen Kasalo (u javnosti poznatiji kao osnivač udruge Čovjek i njezinog Arbitražnog suda pravde, autor knjige 'Kontrola uma u pravom sistemu, organizator događaja 'Prva konvencija živog čovjeka' te inicijator predstojećeg osnivanja organizacije 'Društvo živog čovjeka) nedavno je po četvrti put zaredom zario nož u leđa istinskom oslobođenju čovjeka od robovanja Matrixu. Krivotvoreći više puta ne samo sopstveni identitet već i cjelokupno činjenično stanje, grubo kršeći vlastita obećanja te Univerzalni Prirodni Zakon i Statut udruge Čovjek te Pravilnik njezinog Arbitražnog suda, Predsjednik potonjeg posegnuo je čak i za najgnusnijim prljavštinama ne bi li što učinkovitije sabotirao konkretno realno distanciranje od religioznog fanatizma zvanog 'državizam'.
Beskonačne falinke u koje se sam sav umrsio postavljajući zamku 'suvereni građanin' svakom nedovoljno upućenom pojedincu voljnom postati 'suvereni čovjek', Kasalu se silovito obilo o glavu i potvrdilo staru poslovicu "ko drugome jamu kopa sam u nju upada". Obmanjujući plemeniti paravan ispod kojeg navedeni infiltrator u potaji podlo podriva nepatvorenu oslobodilačku vibru - raskrinkan je u cijelosti te objelodanjen u Izvještaju o golemoj laži kojom je, dovevši se u monstruozno kontradiktornu poziciju, 17.04.2018 donio kompletno nakaradno Rješenje o odbacivanju Tužbe Aljoše iz obitelji Đurić protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Više o suludoj liniji ponašanja i principu djelovanja kojeg su Kasalo Dražen te udruga Čovjek i Arbitražni sud pravde zauzeli prema svakom i bilo kom ljudskom stvorenju, organizaciji, fizičkoj ili pravnoj osobi, svejedno nastupali ovi u svojstvu bilo tužitelja, bilo tuženika, bilo ugovornih protustrana, bilo partnera u poslovnim aranžmanima ili drugim projektima i odnosima ikoje vrste - može se pročitati na sljedećem linku:

Re: Predložak Žalbe: Efikasna Obrana Od Raznih Prekršajnih Kazni 2 years, 5 months ago #3392

Suvereni platni instrument SOVRO kojeg slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić inače izdaje u raznorazne svrhe već poduže vrijeme još od 2015-e godine, sad početkom 2019-e našao se predmetom sudskog financijskog vještačenja naloženom od strane Općinskog suda u Rijeci. Punovaljano materijalno pokriće kojeg pri izdavanju svakog pojedinačnog platnog instrumenta SOVRO svojim vlastoručnim potpisom i pečatom odgovorno garantira dakle čovjek Aljoša iz obitelji Đurić, najvećim dijelom čini njegov neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne društvene imovine iz bivše tzv. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tijekom spomenutog vještačenja, stalni sudski financijski vještak nije uspio pronaći nijedan valjani dokaz koji bi čak i minimalnoj mjeri eventualno ugrozio punovaljanost platnog instrumenta SOVRO:

  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.31 seconds